Αποκαλύψεις

SKU: 978-618-84577-7-5

12 People watching this product now!

Fast Shipping

Carrier information

20k products

Payment methods

24/7 Support

Unlimited help desk

2-day Delivery

Track or off orders

Additional information
Dimensions 21 × 14 cm
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Αποκαλύψεις”

Your email address will not be published.

Description

Ἡ Ἑλλάς θὰ γίνει ἐκ νέου ἀπὸ τοὺς τούρκους θέατρον ληστειῶν καὶ καταστροφῶν. Οἱ Κυβερνῆται καὶ ὁ λαὸς θὰ εὑρεθῶσιν ἐν στενοχωρίᾳ. Ὁ ἐχθρός θὰ προχωρήσει μέχρι τῶν Ἑξαμηλίων. Ἀλλ’ ἔπειτα λαὸς τις ἀνατολικὸς θὰ ἔλθῃ πρὸς βοήθειαν τῶν Ἑλλήνων οἵτινες συνερχόμενοι εἰς ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ταραχῆς τῆς εἰσβολῆς θὰ ἐξέλθουν πανστρατιᾷ καὶ θὰ ἐκδιώξουν τοὺς τούρκους, ὄχι μόνον ἐκ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ἐξ’ ὅλης τῆς Εὐρώπης, οἵτινες τοῦρκοι εὑρίσκουσιν ἄσυλον μόνον εἰς Μέκκαν (Κόκκινην Μηλιάν). Ἡ δὲ Κωνσταντινούπολις γίνεται ἐκ νέου πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνισμοῦ.»
Ἀγαθάγγελος
«Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ προφητεῖες τοῦ Ἀγαθαγγέλου ἔγιναν τὸ ἀγαπημένο ἀνάγνωσμα τοῦ ὑποδούλου γένους καὶ συχνὰ ἀγράμματοι ἄνθρωποι τὶς μάθαιναν ἀπὸ στήθους καὶ τὶς ἀπήγγειλαν. Ὑπῆρξαν κείμενα, τὰ ὁποῖα γιὰ πολλὲς δεκαετίες ἔριξαν φῶς ἐλπίδας στὸ ζόφο τῆς τουρκοκρατίας.»
Κωνσταντίνος Τσοπάνης