Από την παιδαγωγική της διαγλωσσικότητας στην παιδαγωγική της τάξης

Description

Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί ένα πρωτότυπο εγχείρημα διευκόλυνσης της διδασκαλίας στις τάξεις του σύγχρονου σχολείου, το οποίο χαρακτηρίζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ, από μικτές τάξεις και πολυμορφία. Η Ελλάδα αποτελεί χώρα υποδοχής πληθυσμών με μεταναστευτική και προσφυγική βιογραφία, κάτι το οποίο οδηγεί στην αύξηση πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού μαθητικού πληθυσμού στις σχολικές τάξεις όλων των βαθμίδων. Η κατάσταση αυτή εντατικοποιεί την ανάγκη για ενδυνάμωση της αρμονικής αλληλεπίδρασης και συνύπαρξης των μαθητών και για την προώθηση ενός πολιτισμού διαγλωσσικότητας, αμοιβαίας κατανόησης και αλληλοσεβασμού.

Το συγκεκριμένο βιβλίο περιγράφει το πλαίσιο της παιδαγωγικής της διαγλωσσικότητας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, ενώ καλύπτει βασικά θεωρητικά ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας. Παρουσιάζονται και συζητούνται εκτενώς σύγχρονες παιδαγωγικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο σύγχρονο σχολείο των γλωσσών και των πολιτισμών, υπογραμμίζοντας την παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού, του παραμυθιού και των δημιουργικών δραστηριοτήτων. Μέσα από την αξιοποίηση αυτών, αναμένεται να διευκολυνθεί η προσπάθεια των εκπαιδευτικών τόσο προς την υποστήριξη του γραμματισμού όσο και προς την προώθηση μιας ουσιώδους συνεργασίας κι επικοινωνίας σε ένα πλαίσιο ανοιχτότητας, ευελιξίας και αναπροσαρμοστικότητας στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Additional information

Dimensions 24 × 17 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Από την παιδαγωγική της διαγλωσσικότητας στην παιδαγωγική της τάξης”

Your email address will not be published.