Αρχές κριτικής επιχειρηματολογίας

Description

Το επιχείρημα, δηλαδή το να υποστηρίζει κανείς μια θέση προβάλλοντας λόγους υπέρ αυτής, αποτελεί ένα θαυμαστό ανθρώπινο επίτευγμα. Χρησιμοποιείται τόσο στον καθημερινό βίο όσο και σε ειδικές περιστάσεις, όπως σε θεσμοθετημένους επιχειρηματολογικούς διαλόγους, από την έκβαση των οποίων μπορεί να εξαρτώνται πολλά. Ο Walton στο εγχειρίδιο αυτό επικεντρώνεται στη δομή των επιχειρημάτων, τα εντάσσει σε ένα διαλογικό πλαίσιο, εξετάζει διάφορους τύπους και σχήματα επιχειρημάτων και μας μαθαίνει να τα ανασυγκροτούμε, να τα αξιολογούμε και να ανταποκρινόμαστε σε αυτά. Η θεωρία συνδυάζεται με πλήθος παραδειγμάτων, διαλόγων και ασκήσεων κυμαινόμενης δυσκολίας τόσο πραγματικών όσο και επινοημένων. Το βιβλίο αυτό αποτελεί πολύτιμο οδηγό όχι μόνο για άτομα που μελετούν ή διδάσκουν κείμενα που περιέχουν επιχειρήματα αλλά και για άτομα που αντιλαμβάνονται ότι η διατύπωση επιτυχούς και στέρεης επιχειρηματολογίας είναι κάτι που αναμένεται από αυτά στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους.

Additional information

Dimensions 24 × 17 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Αρχές κριτικής επιχειρηματολογίας”

Your email address will not be published.