Δεδομένα, προβλέψεις και επαληθεύσεις στην οικονομία, στην κοινωνία και στην αγορά

Compare
SKU: 978-960-08-0844-5 Category: