Διαβήτης τύπου 2

Description

Στην αρχή του βιβλίου εκτίθενται αναλυτικά τα θέματα που πραγματεύεται, με παραπομπή στις αντίστοιχες σελίδες του κυρίως σώματός του. Ο πρόλογος περιγράφει χρονολογικά τις παρατηρήσεις και επιστημονικές εξελίξεις για τον διαβήτη από την αρχαιότητα γύρω στα 1500 π.Χ. μέχρι την σύγχρονη εποχή.
Στη συνέχεια δίδεται ο ορισμός του διαβήτη τύπου 2 (ΣΔΤ2), η έκταση της επιδημίας παγκοσμίως και στην Ελλάδα και το πότε και με ποιους τρόπους εξεταζόμαστε μήπως πάσχουμε απο ΣΔΤ2 καθώς και οι παράγοντες κινδύνου για εκδήλωσή του.
Εάν τεθεί η διάγνωση ΣΔΤ2 τη διαχείρησή του αναλαμβάνουν ασθενής και γιατρός με τον γιατρό σε ρόλο εκπαιδευτή. Περιγράφονται η στάση του γιατρού, του ασθενούς και υπόδειγμα ορθής σχέσης γιατρού-ασθενούς την κρίσιμη στιγμή της διάγνωσης.
Στα επόμενα κεφάλαια αναφέρεται η φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, όπως μεταβολισμός και ομοιόσταση, ο μεταβολισμός και το έργο, η ενέργεια και η διακίνησή της στο σώμα, η ροή της από τον Ήλιο στη γλυκόζη (υδατάνθρακας), από τη γλυκόζη στο ενεργειακό νόμισμα του σώματος ATP στη λειτουργία του κυττάρου και η χρήση του από το σώμα.
Περιγράφεται ο ρόλος κλειδί που διαδραματίζει η φυσιολογική επάρκεια και δράση της ινσουλίνης και η φυσική ιστορία της πορείας προς τον διαβήτη τύπου 2. Η διαδρομή της γλυκόζης από την τροφή στην κυκλοφορία του αίματος, η είσοδός της στο κύτταρο, η αποθήκευσή της κατά τη σίτιση και η ομοιόστασή της στον κύκλο σίτιση – νηστεία – επανασίτιση, ποιοι τύποι διαβήτη υπάρχουν και τα συμπτώματα του διαβήτη.
Αναφέρονται οι εργαστηριακές μέθοδοι διάγνωσης του διαβήτη, οι τιμές-στόχος γλυκόζης που πρέπει να επιδιώκουμε, οι επιπλοκές του διαβήτη, οξείες και χρόνιες και τέλος ο διαβήτης της κύησης.
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν γλωσσάριο, ευρετήριο, αρκτικόλεξα-ακρωνύμια ελληνικών και ξενόγλωσσων όρων και κατάλογος πινάκων.

Additional information

Dimensions 29 × 21 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Διαβήτης τύπου 2”

Your email address will not be published.