Η γενεαλογία των πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα και τον κόσμο

Description

Ὅτι τὸ ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε καὶ τράνεψε ὑπό, θεατὴ ἢ μή, τροτσκιστικὴ αἰγίδα εἶναι πιὰ κάτι γνωστὸ – καὶ πρὸς ἐμπέδωσιν εὐρέως ἀναλύεται στὸ ἀνὰ χεῖρας πόνημα. Τὸ ὅτι ὁ Μάο Τσὲ-τοὺνγκ ἦταν –ἀπώτερης ἔστω– ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς, αὐτὸ πολλοὶ μποροῦν πιὰ νὰ τὸ ὑποπτευθοῦν. Ὅτι ὅμως ὁ Φασισμός, δυναμικὴ κατὰ τόπους καὶ καιροὺς ἐκδήλωση τῆς λαϊκῆς ἀγανάκτησης, θὰ εἶχε ἐπανειλλημμένως γίνει ἀντικείμενο πολιτικῆς ἐκμετάλλευσης ἀπὸ Ἰουδαίους… ἔ, τοῦτο ὑπερβαίνει καὶ τὴν πλέον καλπάζουσαν φαντασίαν.
Πάντως, αὐτὸ ἔγινε καὶ ἀκόμη συμβαίνει. Προσλαμβάνει, μάλιστα, σημασία ἰδιαίτερη τὸ γεγονὸς ὅτι πρόσωπο-κλειδὶ ὅσον ἀφορᾶ τὴν κατανόηση τοῦ παραδόξου αὐτοῦ ἔζησε καὶ ἔδρασε ἐδῶ, στὴ δική μας χώρα, δηλαδὴ στοὺς κόλπους τῆς –ὅπως εἶχε τονίσει ὁ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης– δυστυχοῦς ἀλλὰ καὶ ἀνοήτου Πατρίδος μας.

Additional information

Dimensions 21 × 14 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Η γενεαλογία των πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα και τον κόσμο”

Your email address will not be published.