Η νεοελληνική γλώσσα στην ειδική αγωγή

SKU: 978-618-201-229-1 Category:

Description

Το πρώτο σχολικό εγχειρίδιο στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην ειδική αγωγή από τις εκδ. 24γράμματα

Για πρώτη φορά τα ελληνόπουλα που φοιτούν στα ειδικά Δημοτικά και Γυμνάσια έχουν ένα ολοκληρωμένο βιβλίο για την κατανόηση και τις συχνές επαναλήψεις στη δομή της ελληνικής γλώσσας

Η εκπαιδευτικός Μπουκόρου Άννα, MSC Φιλόλογος, διευθύντρια του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αλμυρού, Βόλου, οδηγεί με έναν μοναδικό τρόπο τους μαθητές των ειδικών σχολείων και βάζει τα θεμέλια για το πρώτο σχολικό εγχειρίδιο στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην ειδική αγωγή

Η σειρά βιβλίων «Η νεοελληνική γλώσσα στην ειδική αγωγή» αποτελείται από 3 εγχειρίδια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, γονείς και μαθητές με αναπηρίες. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη συγκέντρωσης ενός βασικού υλικού χρήσιμου για την εκπαιδευτική διαδικασία δεδομένης της απουσίας σχολικών εγχειριδίων και αποσκοπεί στην κάλυψη των γλωσσικών φαινομένων, όπως αυτά ορίζονται με βάση το ΑΠΣ του Υπουργείου Παιδείας.
Αποτελείται από ασκήσεις δομημένες ανά γραμματικό φαινόμενο σε αύξοντα βαθμό δυσκολίας, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας του μαθητή και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αυτός αντιμετωπίζει.
Επιπλέον, περιέχει κείμενα κατανόησης του γραπτού λόγου, που καλύπτουν όλα τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπως η εναλλαγή των εποχών, οι σχολικές γιορτές κ.ά., πλαισιωμένα από τις κατάλληλες εικόνες προς διευκόλυνση του μαθητή.
Εκτός από την αμιγή ενασχόληση του μαθητή με τα γλωσσικά φαινόμενα, στόχος των συγκεκριμένων εγχειριδίων αποτέλεσε η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με γνώμονα
την καθημερινότητά του.

Additional information

Dimensions 29 × 21 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Η νεοελληνική γλώσσα στην ειδική αγωγή”

Your email address will not be published.