Μνήμη θυσιασθέντων Τεγεατών εις τους αγώνας του έθνους και μνημεία Τεγέας

Description

Η Τεγέα είναι μία από τις αρχαιότερες και πλέον διακεκριμένες πόλεις της αρχαίας Ελλάδος με πλουσίαν συμμετοχήν εις τους αγώνας των Ελλήνων, εις την ανάπτυξιν πολιτισμού και την οικοδόμησιν του συγχρόνου Ελληνικού κράτους.
Έλκει την καταγωγήν από τους Πελασγούς, οι οποίοι ενεφανίσθησαν εις την Αρκαδίαν προ 33 χιλιάδων ετών και συγκαταλέγεται μεταξύ των “Προσελλήνων”, ως απεκαλούντο οι Αρκάδες, εις τους οποίους απεδίδετο η παρουσία εις την Αρκαδίαν προ της εμφανίσεως της Σελήνης.

Additional information

Dimensions 24 × 17 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Μνήμη θυσιασθέντων Τεγεατών εις τους αγώνας του έθνους και μνημεία Τεγέας”

Your email address will not be published.