Ρυθμοί της κυπριακής κεραμικής

Description

Το μικρό αυτό εγχειρίδιο για τους κεραμικούς ρυθμούς της Κύπρου έχει τις ρίζες του σε μια προσπάθεια κατανόησης και δημοσίευσης της Κυπριακής Συλλογής του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει κυρίως διδακτικό χαρακτήρα. Αν και η ευρύτητα και ποικιλομορφία της κυπριακής κεραμικής είναι γνωστές από τις δημοσιεύσεις των κυπριακών ανασκαφών, η μοναδική συνολική παρουσίαση των κυπριακών ρυθμών ανάγεται στο 1981 και έχει τη μορφή λεξικού. Οι Ρυθμοί της Κυπριακής Κεραμικής έρχονται να καλύψουν ακριβώς αυτό το κενό, και μάλιστα στην ελληνόγλωσση κυπριακή βιβλιογραφία, στοχεύοντας σε μια σαφή και ευσύνοπτη παρουσίαση των κυπριακών ρυθμών και τη διαχρονική εξέλιξη τους. Η διεξοδική βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος του εγχειρίδιου παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο σε περισσότερα στοιχεία, ενώ η παράθεση των σημαντικών ιστορικών στοιχείων κάθε περιόδου εντάσσει την κεραμική στο ιστορικό της πλαίσιο.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ρυθμοί της κυπριακής κεραμικής”

Your email address will not be published.