Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου

SKU: 978-618-5198-33-6

13 People watching this product now!

Fast Shipping

Carrier information

20k products

Payment methods

24/7 Support

Unlimited help desk

2-day Delivery

Track or off orders

Additional information
Dimensions 24 × 17 cm
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου”

Your email address will not be published.

Description

Το παρόν βιβλίο ασχολείται με τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου μαζί με τις εφαρμογές της. Η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου προτείνει τεχνικές με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να κατασκευάσουμε, να αναλύσουμε και να αξιολογήσουμε χαρτοφυλάκια αξιογράφων (π.χ. μετοχών) που ικανοποιούν έναn συγκεκριμένο στόχο ή στόχους. Το βιβλίο, αρχικά, παρουσιάζει τις βασικές τεχνικές και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάλυση και αξιολόγηση μετοχών. Στη συνέχεια, προσφέρεται μια λεπτομερής παρουσίαση της σύγχρονης ανάλυσης χαρτοφυλακίων μετοχών, συμπεριλαμβανομένης και της εύρεσης χαρτοφυλακίων που παρέχουν την βέλτιστη ανταλλαγή μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και κινδύνου. Κατόπιν, περιγράφονται αναλυτικά τα σύγχρονα υποδείγματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και παρέχεται η αναλυτική περιγραφή ενός σχετικά νέου γραμμικού υποδείγματος που αποτιμά περιουσιακά στοιχεία στηριζόμενο σε μη αποδοτικά χαρτοφυλάκια. Ακόμη, παρουσιάζονται βασικές μέθοδοι για την ανάλυση ομολόγων. Στον βιβλίο αυτό, επίσης, εξετάζονται διάφορα γραμμικά υποδείγματα παραγωγής αποδόσεων μετοχών και ομολόγων. Επιπλέον, προσφέρονται διάφορες τεχνικές υπολογισμού του κινδύνου μετοχών ή χαρτοφυλακίων μετοχών. Εκεί που κρίθηκε απαραίτητο η θεωρία συνοδεύεται με τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων σχετικών εμπειρικών μελετών. Η εκμάθηση και η χρήση των τεχνικών που παρέχονται μάς βοηθάει στη δημιουργία χαρτοφυλακίων αξιογράφων τα οποία μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.