Τουριστική επικοινωνία στην Ελλάδα

SKU: 978-960-02-3713-9 Category:

Description

Οι άξονες που διαπραγματεύεται ο τόμος αφορούν ζητήματα του θεματικού τουρισμού όπως πολιτιστικό, οινοτουρισμό, οικοτουρισμό, νέες τεχνολογίες. Επίσης, αναλύεται το θέμα της ανθεκτικότητας του τουρισμού μετά την κρίση, οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από εμπειρική έρευνα σχετικά με την απεικόνιση της Ελλάδας στον Ελληνικό Τύπο και Εξωτερικό Τύπο σε θέματα που αφορούν τον Κορωνοΐο και τον Τουρισμό.
Είναι ένα βιβλίο χρήσιμο στους Επιστήμονες του Τουρισμού, Κοινωνικούς Επιστήμονες, δημοσιογράφους, και γενικότερα σε άτομα που έχουν γενικότερα ενδιαφέρον για τα ταξίδια. Καλύπτει τις νέες τάσεις του τουρισμού, ενός διεπιστημονικού γνωστικού αντικειμένου που εξελίσσεται συνεχώς.
Ένα βιβλίο που εμπλουτίζει την ελληνική βιβλιογραφία.

Additional information

Weight 549 kg
Dimensions 24 × 17 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Τουριστική επικοινωνία στην Ελλάδα”

Your email address will not be published.