Φυσιολογία του ανθρώπου για επιστήμες υγείας

Description

Το σύγγραμμα Φυσιολογία του Ανθρώπου για Επιστήμες Υγείας αποτελεί ένα συνοπτικό αλλά ολοκληρωμένο σύγγραμμα για τους φοιτητές που έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους, το μάθημα της Φυσιολογίας του Ανθρώπου.

Το σύγγραμμα είναι οργανωμένο σε κεφάλαια με σαφή οργανωτική δομή. Χρήσιμο βοηθητικό υλικό με τη μορφή εικόνων και πινάκων καθιστά τη διδασκαλία και τη μάθηση της Φυσιολογίας του Ανθρώπου πιο αποτελεσματική. Επιπρόσθετα, το σύγγραμμα περιέχει περισσότερες από 350 ερωτήσεις αξιολόγησης υπό μορφή πολλαπλής επιλογής, επιμερισμένες στο τέλος κάθε κεφαλαίου, για να μπορεί ο φοιτητής να ελέγχει τις γνώσεις που αποκόμισε από κάθε κεφάλαιο.

Additional information

Dimensions 29 × 21 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Φυσιολογία του ανθρώπου για επιστήμες υγείας”

Your email address will not be published.