Ωπλισμένο σκυρόδεμα

SKU: 978-960-9732-34-5

18 People watching this product now!

Fast Shipping

Carrier information

20k products

Payment methods

24/7 Support

Unlimited help desk

2-day Delivery

Track or off orders

Additional information
Weight 874 kg
Dimensions 24 × 17 cm
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ωπλισμένο σκυρόδεμα”

Your email address will not be published.

Description

Το «Ωπλισμένο Σκυρόδεμα» (Ω.Σ.) χρησιμοποιείται κατεξοχήν ως δομικό υλικό στην χώρα μας αλλά παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Είναι ένα ανομοιογενές υλικό αποτελούμενο από δύο επιμέρους υλικά το σκυρόδεμα και τον χάλυβα τα οποία συνεργάζονται μέσω της συνάφειας, πολύ συχνά όμως το σκυρόδεμα ρηγματώνεται νομίμως. Το σκυρόδεμα είναι ένα διφασικό υλικό οι ιδιότητες του οποίου μεταβάλλονται με τον χρόνο: κατά την φάση της παραγωγής του είναι ρευστό, ενώ μετά την χύτευσή του στον ξυλότυπο περνά στην στερεή φάση. Αλλά και μετά την σκλήρυνση, οι ιδιότητες του σκυροδέματος συνεχίζουν να μεταβάλλονται: τα μηχανικά χαρακτηριστικά αλλάζουν, ο ερπυσμός αυξάνει τις παραμορφώσεις, και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επιδρούν στην ανθεκτικότητα. Από το ευρύ τεχνολογικό φάσμα που σχετίζεται με το Ω.Σ., το βιβλίο αυτό στοχεύει κυρίως στην κατανόηση της συμπεριφοράς και λειτουργίας του Ω.Σ.. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην διαστασιολόγηση και στον έλεγχο στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα.

Αναπόφευκτα γίνονται αναφορές στους ισχύοντες κανονισμούς, κατά βάση στους Ευρωκώδικες, αλλά αυτό έρχεται ως απόρροια της κατανόησης της μηχανικής συμπεριφοράς του υλικού και της αιτιολόγησης των σχετικών διατάξεων. Το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί μια διεξοδική παρουσίαση του κανονισμού Ω.Σ., άλλωστε οι κανονισμοί συνεχώς αλλάζουν ενσωματώνοντας την νέα γνώση.

Το θεωρητικό μέρος συμπληρώνεται με μία σειρά από εκτεταμένες ασκήσεις, προβλήματα και θέματα εξετάσεων, τα οποία θα βοηθήσουν στην κατανόηση της θεωρίας και στην εμπέδωση του τρόπου διαστασιολόγησης και ελέγχου των δομικών στοιχείων από Ω.Σ..

Το βιβλίο αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο του εισαγωγικού μαθήματος Ωπλισμένο Σκυρόδεμα όπως αυτό διδάσκεται τα τελευταία χρόνια στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και έτσι απευθύνεται κατά βάση στους Σπουδαστές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το αντικείμενο , αλλά και στους επαγγελματίες Πολιτικούς Μηχανικούς οι οποίοι θα ήθελαν να ελέγξουν «με το χέρι» ορισμένα αποτελέσματα που προκύπτουν από την διαστασιολόγηση μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ευχαριστίες εκφράζονται στους Δασκάλους μου και στους Συναδέρφους στο Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος με την συνεργασία των οποίων διαμορφώθηκε το περιεχόμενο των μαθημάτων σκυροδέματος που διδάσκονται στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου.